ZAKRES PRAC JAKIE WYKONUJEMY

 

Materiały do druku

Materiały winny być dostarczane albo w formie elektronicznej (pliki zawierające poszczególne strony gazety) albo w postaci zwierciadlanych diapozytywów (zalecane jeśli Wydawca nie może lub nie chce dostarczyć materiałów w formie elektronicznej, w szczególności dla stron pełnokolorowych) lub zwierciadlanych wydruków laserowych na papierze polimerowym lub folii do drukarek laserowych.
Liniatura rastra od 75 (papier polimerowy) do 100 (folia, diapozytyw, pliki) linii/cal (75 - 100 lpi, tj. 30 - 40 linii/cm). Można użyć rastra stochastycznego. Zaczernienie emulsji na diapozytywach o gęstości optycznej minimum 3D.
Krzyżyki paserów w odległości ok. 5 mm od krawędzi tekstu (obszaru zadruku); powinny być one umieszczone pośrodku boków stron (tzn. nie w narożnikach), a jeżeli strony są zmontowane elektronicznie parami, to pośrodku boków tego montażu. Pismo umieszczone w kontrze nie powinno być mniejsze niż 10 punktów typograficznych i powinno być w wersji półgrubej. Komplet diapozytywów powinien zawierać oznakowane kolorów (CMYK, cyan-magenta-yellow-black, niebieski-czerwony-żółty-czarny).
Do nadsyłanych materiałów załączać makietę (szkic lub czarno-białą kopię w skali 1:4 - 1:1) z opisem numerów stron, w szczególności wówczas, gdy niektóre strony nie zawierają paginacji lub jeśli paginacja gazety nie jest jednolita (np. gazeta zawiera fragment o własnej paginacji). Może być inne opracowanie umożliwiające wykonanie i sprawdzenie właściwego rozstawienia stron na montażu. Wzory kolorystyczne (cromaliny) lub oryginały zdjęć kolorowych mile widziane.

osoba lub nazwa firmy:  

e-mail:

treść zapytania: